• Pengertian Sebuah Keluarga di Madrasah Hashimiah

  Perbincangan Qurban

  Firman Allah dalam surah At-Tahrim  ayat 6. "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamau dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". Itulah peringatan daripada Allah yang memiliki sekalian alam yang mahukan hamba-hambanya beriman kepada-Nya dan juga mahukan setiap keluarga memelihara dan menjaga setiap ahli keluarganya.


  Ustaz Hashim yang merupakan Pengetua ataupun Pengasas kepada Madrasah Hashimiah ini datang ke pejabat untuk melawat dan berjumpa dengan saya untuk mengetahui situasi yang saya lalui dan juga keperluan saya sama ada mencukupi ataupun tidak. Beliau merupakan seorang individu yang agak ramah dan wajahnya cukup menenangkan hati bagi mereka yang melihatnya. Itulah wajah seorang guru agama yang berkorban untuk mendidik dan membantu kanak-kanak yang memerlukan sekaligus menjadi ayah kepada madrasah yang harmoni ini. Beliau jarang sekali berada di kawasan madrasah namun sentiasa mengambil tahu perkembangan madrasah ini setiap hari kerana madrasah ini juga seperti rumahnya sendiri dan kanak-kanak di sini juga seperti anaknya. Beliau ditemani oleh En. Muhammad yang juga pengerusi Madrasah Hashimiah dan En. Adam dari Kindness Malaysia untuk perbincangan mengenai hari raya Qurban yang akan berlangsung pada 12 September akan datang.

  Kanak-kanak yang gigih untuk belajar.

  Saya mengambil kesempatan untuk bertanyakan kepada Ustaz Hashim apakah teras kepada pembentukan disiplin dan pembelajaran di madrasah ini. Menurut beliau, kebanyakan kanak-kanak di madrasah ini adalah kanak-kanak pelarian dan anak yatim. Oleh yang demikian, beliau menggunakan konsep sebuah keluarga kerana kanak-kanak ini memerlukan ibu bapa untuk mereka mendapatkan kasih sayang. Guru-guru di sini menjadi ibu bapa angkat kepada mereka dan juga menjadi ibu bapa mereka. Kehadiran guru-guru ini menghidupkan semula sesuatu yang telah hilang daripada mereka. Mereka ditekankan dengan penjagaan solat seperti solah secara berjemaah. Guru-guru menitikberatkan pendidikan dan disiplin seperti ini agar mereka menjadi anak yang soleh dan berguna kepada masyarakat. Seperti dalam firman Allah dalm surah Thaha ayat 132, "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa". Begitulah peranan guru-guru di sini, mereka menjadi guru dan menjadi ibu bapa kepada kanak-kanak ini dan kanak-kanak ini menunjukkan ekspresi yang sungguh luar biasa di wajah mereka. Tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata kerana ianya jelas suatu kegembiraan buat mereka.

  Persetujuan bersama atas tugasan saya mengajar Bahasa Malaysia.

  Selepas perbincangan antara mereka di sini mengenai Qurban selesai, mereka memberikan saya satu tugasan sementara di sini iaitu menjadi guru bahasa Malaysia kerana guru bahasa Malaysia sebelum ini pergi ke luar negara kerana resetlement di bawah UNHCR. Saya mengambil peluang ini untuk menerima tugasan tersebut kerana ini antara peluang saya untuk berkhidmat dan berbakti kepada kanak-kanak yang memerlukan ini. Kelas Bahasa Malaysia ini akan bermula minggu hadapan pada setiap hari Selasa dan Khamis bermula dari jam 2 petang sehingga jam 4 petang. Pembelajaran Bahasa Malaysia ini akan membantu pertutran mereka sekaligus memperbaiki cara mereka berkomunikasi dengan masyarakat tempatan. Saya berharap saya dapat membantu mereka untuk memudahkan mereka berkomunikasi. 

  Muhammad Fauzan Nazreensyah B Yunus
  Pelajar Praktikal UKM
  Madrasah Hashimiah