• Pendekatan Pembelajaran Yang Unik

  Pelajar tahfiz sedang diuji oleh guru mereka.

  Kaedah pembelajaran yang dilakukan di setiap sekolah-sekolah kerajaan adalah berbeza dari segi silibus dan juga pendekatan. Di sekolah kerajaan kita melihat kepada bagaimana pendekatan yang digunakan semasa pembelajaran lebih kurang sama dengan sekolah-sekolah yang lain tetapi berbeza pula pendekatan pembelajaran yang dilakukan di Madrasah Hashimiah ini. Seperti yang dipelajari oleh kanak-kanak di sekolah kerajaan iaitu Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, dan Sains, begitu juga yang dipelajari oleh mereka tetapi sebagai tambahan kepada pengajian madrasah mereka juga mempelajari bahasa ibunda mereka iaitu Bahasa Myanmar, pengajian Al-Quran dan ilmu agama yang lain seperti Feqah dan Tauhid. Di sini, kita boleh melihat bagaimana disiplin mereka dididik dan bagaimana penekanan terhadap pendekatan agama dilakukan. Mereka melahirkan pelajar tahfiz setiap tahun yang berupaya untuk mengahafal keseluruhan juzu' di dalam Al-Quran.

  Murid-murid mendapatkan tunjuk ajar.

  Kaedah pembelajaran yang unik di dalam madrasah ini menjadikan ianya sangat menarik untuk para pelajar di madrasah ini. Madrasah ini mempunyai silibus pengajian tersendiri yang membantu kepada perkembangan ilmu mereka kerana kanak-kanak ini tidak mendapat pendidikan awal di usia muda mereka. Oleh yang demikian, kaedah pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kemampuan mereka untuk belajar. Selain itu, pendekatan ketika mengajar adalah sangat menyeronokkan di mana kanak-kanak ini seperti menyanyi ketika pembelajaran dan guru yang mengajar mereka juga agak tegas. Kanak-kanak amat gemar dalam pendekatan hiburan dalam pembelajaran mereka kerana mereka merasakan itu adalah satu keseronokan. Hiburan adalah sesuatu yang sangat diminati oleh kanak-kanak kerana memang secara semulajadi di usia kanak-kanak merupakan satu tempoh mereka menginginkan keseronokan. Pendekatan yang menghiburkan mendorong mereka untuk datang ke madrasah untuk menimba ilmu dan mereka merasakan tidak terbeban untuk datang ke madrasah.

  Kanak-kanak yang mudah untuk didekati.

  Para pelajar di madrasah ini juga sangat menghormati tetamu yang datang dan juga guru-guru mereka. Hal ini boleh dilihat di mana mereka tidak lewat untuk datang ke madrasah dan menuruti arahan yang diberikan oleh guru mereka. Perkara yang sedemikian juga berlaku kepada saya apabila saya terjumpa dengan pelajar-pelajar madrasah ini di luar kawasan madrasah di mana mereka memberikan salam kepada saya dan juga memberikan salam kepada saya ketika hendak pulang ke rumah. Sikap ini adalah yang sangat diperlukan oleh mereka untuk mengubah perspektif masyarakat tempatan terhadap mereka yang bukan warganegara Malaysia malahan dapat membantu kepada penerimaan terhadap golongan seperti mereka ini. Disiplin dan sikap ini mestilah dikekalkan untuk membantu mereka diterima oleh masyarakat setempat di masa akan datang.

  Berkomunikasi dengan kanak-kanak di sini tidaklah sesukar yang dijangkakan asalkan kita mengetahui kaedah yang betul untuk mendampingi mereka. Mereka amat mesra untuk berkomunikasi tetapi seperti yang dijangkakan, bahasa menjadi penghalang kepada persoalan yang diharapkan oleh mereka. Mereka mudah untuk rapat dengan kita tetapi sukar untuk mereka berkomunikasi kerana mereka belum fasih untuk berbahasa melayu. Oleh yang demikian, saya menyesuaian diri dengan kanak-kanak ini melalui bergambar dan menyoal menggunakan bahasa melayu baku untuk mereka mudah fahami. Mereka memerlukan masa untuk mereka memahami sepenuhnya apa yang cuba disampaikan oleh saya. Oleh itu, pelbagai kaedah digunakan untuk menyampaikan apa yang saya hendak sampaikan. Namun, perkara ini tidak membataskan perhubungan saya dengan kanak-kanak di sini kerana mereka adalah insan yang sentiasa mempelajari apa yang kita lakukan dan bertingkahlaku dengan betul akan membantu mereka membentuk nilai-nilai murni.


  Muhammad Fauzan Nazreensyah B Yunus
  Pelajar Praktikal UKM
  Madrasah Hashimiah